Bywa określana jako pierwszy uniwersalny nowożytny język angielski Warszawa ludzkości[4][2]

Angielski czas ma dwie formy morfologiczne: czas teraźniejszy i przeszły, pozostałe tworzy przy użyciu czasowników modalnych i posiłkowych. Czasownik angielski jest częścią mowy z największą liczbą form i zastosowań. Jedną z przyczyn takiego zjawiska jest fakt, że angielski w USA to język używany przez emigrantów z całego świata. Bywa określana jako pierwszy uniwersalny nowożytny język angielski Warszawa http://www.peritia.edu.pl/ ludzkości[4][2]. Na początku język staroangielski był zróżnicowaną grupą dialektów, obrazującą różnorodne źródła anglosaskiej ludności ówczesnej Anglii.