Kabel usb do drukarki USB nie jest dostarczany

Podłącz jeden koniec przewodu USB do złącza interfejsu USB drukarki. Zmiana ustawień sieciowych Poniżej znajdują się informacje na temat zmiany ustawień połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem. W trakcie procedury instalacji sterownika drukarki w systemie Windows nie wkładaj wtyczki kabla USB do gniazda w komputerze, dopóki na ekranie komputera nie pojawi się stosowne polecenie. Kabel usb do drukarki USB nie jest dostarczany. Poniżej znajdują się informacje na temat zmiany ustawień połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem. Przeprowadź konfigurację połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem. Przejdź do procedury „Instalowanie sterownika drukarki na komputerze”. W komplecie kabel USB przez który skaner jest zasilany. Kabel USB nie jest dostarczany. Podłączanie drukarki do sieci Dostępne metody połączenia W drukarce dostępne są poniższe metody nawiązywania połączenia. Ustawienia/konfiguracja połączenia sieciowego Przeprowadź konfigurację połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.