Kultura kultura bezpieczeństwa pracy stanowi system znaczeń, przez który określona

Wysoką kultórą bezpieczeństwa charakteryzuje się poczucie osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, które przejawia się w codziennej pracy. Jej kształtowanie wymaga stałej koncentracji pracowników i środowiska technicznego pracy (technologii, wyposażenia, procedur) oraz indywidualnych cech pracowników. Kultura kultura bezpieczeństwa pracy stanowi system znaczeń, przez który określona grupa ludzi rozumie zagrożenia. Kultura bezpieczeństwa jednostki to przede wszystkim indywidualne postawy i prze­konania pracowników w aspekcie bezpiecznego wykonywania pracy.