Supplier of: Wyroby włókiennicze, tekstylia Drukowanie na tekstyliach Żywice syntetyczne

Żywice aminowe i fenolowe dla odlewnictwa, do piasków otaczanych. Import, eksport i dystrybucja: kauczuki naturalne i syntetyczne, lateksy naturalne, wypełniacze (sadze i krzemionki), środki pomocnicze do produkcji gumy, żywice. Żywice fenolowe do materiałów izolacyjnych i tworzyw warstwowych. Żywice nowolakowe niskofenolowe i drobnomielone. Supplier of: Wyroby włókiennicze, tekstylia Drukowanie na tekstyliach Żywice syntetyczne https://tsc.com.pl/oferta/dzia%C5%82-chemikali%C3%B3w/chemikalia/zywice-syntetyczne-wodoutrwalajace. Supplier of: Rozpuszczalniki ropopochodne Paki naturalne Żywice naturalne.