Z racji tego, że prawidłowe oddymianie klatki schodowej wpływa bezpośrednio

Kiedy wymagane jest oddymianie klatki schodowej? Dla budynków średniowysokich (SW) wynosi ona 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej, natomiast dla budynków wysokościowych 7,5 %. Wystarczy tylko zapewnić wewnątrz klatki schodowej odpowiedni przewiew oraz umożliwić wydostanie się gazów na zewnątrz w górnych partiach budynku. Z racji tego, że prawidłowe oddymianie klatki schodowej https://www.systemair.com/pl/zastosowania/oddymianie-klatki-schodowej/ wpływa bezpośrednio na zdrowie i życie osób przebywających w budynku, nasze systemy tworzymy w sposób profesjonalny.