Z tego względu warto skorzystać z usługi profesjonalnego niszczenia nośników

Jednak często dodają, że przy obecnej sile pola można mieć już stuprocentową pewność zniszczenia danych. To wszystko oznacza, że wiele z tych metod nie daje całkowitej pewności utylizacji niszczonego nośnika i prawdziwego bezpieczeństwa danych, które starano się zniszczyć. Dziś, 8 lat później, gdy moc obliczeniowa komputerów znacznie wzrosła, czas potrzebny na odzyskanie danych nawet z tak bardzo rozdrobnionego dysku staje się akceptowalny. Z tego względu warto skorzystać z usługi profesjonalnego niszczenia nośników danych. Pozostałe elektroniczne nośniki danych niszczymy metodą mechaniczną. Jest to niezwykle istotne ze względu na obowiązujące regulacje dotyczących bezpieczeństwa danych, a także na wymogi RODO. Demagnetyzacja może być stosowana zarówno w przypadku sprawnych, jak i uszkodzonych nośników. Domowe lub warszatowe sposoby nie podlegają żadnej standaryzacji i nie stanowią odpowiednich metod przy niszczeniu danych. Firmy i instytucje mają obowiązek ochrony wszelkich danych wrażliwych, którymi są tak podstawowe informacje jak imię i nazwisko czy adres e-mail Twoich podwładnych lub klientów. Szczególnie problematyczny wydaje się obowiązek niszczenia dokumentów w formie papierowej: jak to zrobić i komu powierzyć? Utylizacja nośników, przekazanie dokumentów potwierdzających odbiór nośników do utylizacji, przekazanie dokumentów potwierdzających fizyczne zniszczenie nośników. Po odbiorze nośników umieszczamy je w kontenerach, które następnie zostają zaplombowane. Ważne jest też to, czy realizując proces niszczenia dokumentów nie jesteśmy w tym zakresie ograniczeni przepisami prawa. Sposób niszczenia ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo, kartkę A4 pociętą w paski można dużo łatwiej ułożyć niż jak zostanie ona pocięta na ścinki. Dla 17% klientów, którzy powierzyli niszczenie danych profesjonalnej firmie, oszczędność czasu była najistotniejszym elementem. Oferując naszym Klientom usługi niszczenia nośników danych jako nieliczni gwarantujemy spełnienie najsurowszych wymogów prawnych w tym zakresie. Dlatego też projekt niszczenia danych powierzono. Co oznacza tyle, iż proces niszczenia dokumentów zapisanych na papierowych nośnikach, ale także. Producenci dysków cały czas pracują nad ochroną danych przed przypadkowym narażeniem na pole elektryczne – przy okazji zabezpieczając je przed degausserami. Porównaliśmy dla ciebie efekty profesjonalnego i amatorskiego niszczenia danych. Dzięki wieloletniej obecności na rynku wypracowaliśmy skuteczne metody mechanicznego niszczenia nośników danych.