(co do zasady, gdyż informacja gospodarcza przewiduje, że przekształcenie może

EFK Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako przykład tajemnic przedsiębiorstwa podaje informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa. To, czy informacja ma wartość gospodarczą, wynika z okoliczności, niemniej ostatecznie, w razie sporu, decyduje o tym sąd. (co do zasady, gdyż informacja gospodarcza https://oferty.finansowy-dom.pl/informacja-gospodarcza.html przewiduje, że przekształcenie może nastąpić w innej dacie) prawo użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.